logo IDIBELL
Cat  |   Cas  |   Eng
Search
The InstituteResearchWhat's onResearch servicesJoin usTools
 
Announcements descarregar en PDF imprimir
VIII Premi d’Investigació i Innovació sobre Persones amb Discapacitat Intel·lectual
Identifier: 071/19
Category: Premis
Financing entity: FUNDACIÓN AMPANS
Date of expression of interest: 17/12/2019
I am interested
Call aim:

Generar oportunitats que afavoreixin la màxima autonomia i qualitat de vida. 
Els treballs han de tractar sobre qualsevol matèria o aspecte específic de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament

Assignment:

Els premis s’atorgaran als tres millors estudis en la modalitat d’Investigació i als tres millors estudis en la modalitat d’Innovació, i consisteixen en:
Investigació:

  • Primer premi: 5.000 € i publicació
  • Segon premi: 3.000 € i publicació
  • Tercer premi: 1.000 € i publicación

Innovació:

  • Primer premi: 5.000 € i publicació
  • Segon premi: 3.000 € i publicació
  • Tercer premi: 1.000 € i publicació
Requirements:

Amb aquest objectiu convoca enguany la VIII edició dels Premis d’Investigació i d’Innovació sobre Discapacitat Intel·lectual i trastorns del Desenvolupament sota les següents bases:

  • 1. Els treballs han de tractar sobre qualsevol aspecte referent a la Discapacitat Intel·lectual i trastorns del Desenvolupament. Es refereix a trastorns del neurodesenvolupament, en concret: Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH), dificultats de l’aprenentatge, trastorns de la comunicació i trastorns motors.
  • 2. Poden optar als premis: qualsevol persona física, de forma individual o col·lectiva, i qualsevol persona jurídica (institucions, universitats, entitats o empreses públiques o privades) amb nacionalitat o seu a països d’Europa o Amèrica Llatina. No es podran presentar al premi els treballadors/es de la Fundació AMPANS ni els/les membres del Jurat.
  • 3. Els treballs es poden presentar en les següents llengües: català, castellà, anglès i francès. Els autors autoritzen AMPANS a la traducció dels treballs al Català i/o Castellà a efectes de valoració, publicació i difusió dels treballs.
  • 4. Els treballs han de ser originals i inèdits i han d’estar realitzats en els 3 darrers anys, a comptar des de la data de recepció del treball.
Observations:

Els treballs tindran una extensió màxima de 45 pàgines numerades de format DIN-A4 escrits amb lletra Arial 12 amb alineament justificat, interlineat simple i marges no inferiors a 3 cm en els costats superior i lateral, i a 2,5 cm en el costat inferior. No es tindran en consideració la portada, la contraportada i l’índex. Els quadres, taules, gràfics i il·lustracions han de tenir una bona visualització en la mida DIN-A4. Els treballs es podran completar amb un màxim de 10 pàgines numerades d’annexos.
Els treballs s’han d’entregar en format PDF mitjançant el formulari d’inscripció de la web (www.premiinvestigacioampans.cat).

Date of expression of interest: 17/12/2019
OTRI deadline: 24/12/2019
Call deadline: 31/12/2019
Management unit:

Unitat de Projectes Nacionals
Alberto Martín: 93.260.75.83

Enric Furriols: Ext: 31.66
Correu electrònic: preaward@idibell.cat

 

Personal ICO: adreceu-vos a la Unitat de Gestió de la Recerca ugr@iconcologia.net. Telèfons: 93 260.72.10 / 93.260.73.59


 

IMPORTANT: Atès el volum de sol·licituds que estem rebent per convocatòries competitives, per tal de garantir-ne la gestió, és imprescindible respectar las dates indicades, ja que l’IDIBELL no gestionarà cap sol·licitud fora d'aquests terminis.

Announcements (URL):
Bases
 
© 2020 IDIBELLResults by pageInitial date
Select date
TitleFinal date
Select date
Search


Your password is about to expire. Please, write in a new password to continue

Remember this password allows you to access to all IDIBELL�s web applications

New password:
Confirm new password:

AcceptYour password is about to expire. Please, write in a new password to continue

Remember this password allows you to access to all IDIBELL�s web applications

New password:
Confirm new password:

Accept


Cancell

Passwords doesn�t match
The password must have at least 6 characters
The new password can not contain special characters
User register

Name
Surname
Second Surname
E-mail
User
Password
Language


Accept


Cancell
Encara no heu contestat l'enquesta de satisfacci� sobre la p�ndola formativa sobre patents. No trigareu m�s de cinc minuts a fer-ho. La vostra opini� �s molt important per millorar l�IDIBELL.

Voleu fer l�enquesta ara?

Yes

No
Further personal and contact information is needed to maintain IDIBELL databases.

Do you wish to fill the form now?

Yes

No

Please, remember to introduce your holiday�s planning in the application

Accept

Cancell